You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Chẩn Đoán Hình Ảnh X Quang Chủ biên: Ths. BS. Chu Văn Đặng Nhà xuất bản: Bộ Y Tế

Chẩn Đoán Hình Ảnh X Quang – Đại học KTYT Hải Dương

Chẩn Đoán Hình Ảnh X Quang – Đại học KTYT Hải Dương

Sách Chẩn Đoán Hình Ảnh XQuang được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục kỹ thuật hình ảnh y học trình độ Cao đẳng của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Kỹ thuật hình ảnh, trường Đại học Kỹ thuật [...]
1 / 1 Bài
error: