You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Cấp cứu

Theo dõi điện não đồ liên tục là một công cụ quan trọng để đánh giá chức năng não và cho phép các bác sĩ lâm sàng xác định các mẫu EEG ác tính một cách nhanh chóng và cung cấp dịch vụ chăm sóc hiệu quả hơn.Phiên bản thứ hai được sửa đổi và cập nhật của Sổ tay giám sát EEG của ICU chắt lọc một loạt các vấn đề kỹ thuật [...]
Phiên bản thứ hai của hướng dẫn chi tiết này để chẩn đoán và điều trị các trường hợp khẩn cấp thường gặp trong phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm thông tin lâm sàng cập nhật về các tình huống khẩn cấp phổ biến nhất. Cuốn sách này cung cấp cho các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như bất kỳ bác sĩ nào có thể gặp phải các vấn đề phẫu [...]
Pre-hospital Emergency Medicine at a Glance offers healthcare students and trainees the essential theoretical knowledge and practical skills relevant to the provision of immediate care outside of the hospital. This concise text provides information on the principles of managing acutely unwell patients with life-threatening [...]
Using a multidisciplinary, team-oriented approach, this unique title expertly covers all the latest approaches to the assessment, diagnosis, and treatment of patients with critical cardiac illness. Led by Dr David L. Brown, a stellar team of authoritative writers guides you through cardiac pathophysiology, disease states p [...]
4 / 4 Bài
error: