You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Cấp cứu

Nguyên tắc và kỹ thuật trong Cấp cứu phẫu thuật thẩm mỹ 2e

Nguyên tắc và kỹ thuật trong Cấp cứu phẫu thuật thẩm mỹ 2e

Phiên bản thứ hai của hướng dẫn chi tiết này để chẩn đoán và điều trị các trường hợp khẩn cấp thường gặp trong phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm thông tin lâm sàng cập nhật về các tình huống khẩn cấp phổ biến nhất. Cuốn sách này cung cấp cho các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như bất kỳ bác sĩ nào có thể gặp phải các vấn đề phẫu [...]
Đại cương về Cấp cứu tiền viện

Đại cương về Cấp cứu tiền viện

Pre-hospital Emergency Medicine at a Glance offers healthcare students and trainees the essential theoretical knowledge and practical skills relevant to the provision of immediate care outside of the hospital. This concise text provides information on the principles of managing acutely unwell patients with life-threatening [...]
Hồi sức tim mạch 3e, 2019, David Brown

Hồi sức tim mạch 3e, 2019, David Brown

Using a multidisciplinary, team-oriented approach, this unique title expertly covers all the latest approaches to the assessment, diagnosis, and treatment of patients with critical cardiac illness. Led by Dr David L. Brown, a stellar team of authoritative writers guides you through cardiac pathophysiology, disease states p [...]
3 / 3 Bài
error: