You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: cannon

Điện Tim Đồ là xét nghiệm tim mạch cổ xưa nhất, nhưng thậm chí đã 100 năm kể từ lúc nó ra đời, nó tiếp tục là xét nghiệm tim mạch được sử dụng phổ biến nhất ở bất cứ nước nào trên thế giới. Mặc cho những phương pháp thay thế hiện đại, đắt đỏ và phức tạp khác, ECG vẫn tiếp tục là một công cụ nhạy bén nhất để xác định nhồi [...]
1 / 1 Bài
error: