You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: cambridge

Cambridge Sử dụng Tiếng Anh Chuyên nghành Y khoa

Cambridge Sử dụng Tiếng Anh Chuyên nghành Y khoa

Tiếng Anh sử dụng trong ngành Y có chứa 60 đơn vị bài học bao gồm một loạt các từ vựng về y tế. Các chủ đề bao gồm các bệnh và triệu chứng, các phương pháp cận lâm sàng, điều trị, kiểm tra và phòng chống.    Cuốn sách cũng giới thiệu từ vựng y tế nói chung liên quan đến các bộ phận và chức năng của cơ thể, lâm sàng và c [...]
1 / 1 Bài
error: