You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Cẩm nang dành cho sinh viên y tế công cộng và y học dự phòng

Tuyển chọn Ca lâm sàng Hồi sức ở người lớn, 2018

Tuyển chọn Ca lâm sàng Hồi sức ở người lớn, 2018

Guiding FFICM and EDIC exam candidates through the intensive care medicine curriculum, this book provides 48 case studies mapped to eight key areas of study in the UK and European syllabuses. Cases include clinical vignettes, explanations and a list of key learning points, while also being formatted along the structure of [...]
Cẩm nang dành cho sinh viên y tế công cộng và y học dự phòng

Cẩm nang dành cho sinh viên y tế công cộng và y học dự phòng

Lời tựa Y tế công cộng (YTCC) và y học dự phòng (YHDP) đang ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng trong nền y tế của mỗi quốc gia. Trong khi y học lâm sàng (YHLS) hướng tới việc chẩn đoán và điều trị cho từng cá thể bệnh nhân thì YTCC lại quan tâm tới việc phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho cả cộng đồng. YHDP là sự [...]
2 / 2 Bài
error: