You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: browse

Browse Triệu chứng học Ngoại khoa 5e

Browse Triệu chứng học Ngoại khoa 5e

Được biên soạn dành cho sinh viên Y khoa và các bác sĩ mới ra trường, ấn bản thứ 5 của cuốn giáo trình thiết yếu này đã được cập nhật và hiệu chỉnh toàn diện, bao gồm các hình ảnh và hình minh họa mới.  Cuốn giáo trình này sẽ giới thiệu các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng của bệnh lý ngoại khoa, nhấn mạnh sự quan trọng [...]
1 / 1 Bài
error: