You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: britt

Britt Giáo trình Cấp cứu Ngoại khoa

Britt Giáo trình Cấp cứu Ngoại khoa

Bạn sẽ không thể tìm một giáo trình toàn diện hơn bao gồm các lĩnh vực liên quan đến chấn thương, chăm sóc đặc biệt, và phẫu thuật cấp cứu hơn cuốn giáo trình Chăm sóc cấp cứu Ngoại khoa này. Nội dung dựa hoàn toàn vào bằng chứng hơn là lý thuyết, mỗi trong số 64 chương trong cuốn sách này cắt cạnh những tiến bộ nổi bật [...]
1 / 1 Bài
error: