You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: brent

Thăm dò chức năng tuyến giáp được thực hiện bởi tất cả các học viên y khoa trên tất cả các hoàn cảnh lâm sàng. Những hiểu biết đáng kể đã đạt được về điều hòa và chuyển hóa hóc môn tuyến giáp ảnh hưởng đến việc lựa chọn và giải thích các xét nghiệm chức năng tuyến giáp. Phần đầu tiên của cuốn sách trình bày những tiến bộ [...]
1 / 1 Bài
error: