You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: braunwald

[2019] Braunwald Giáo trình Nội tim mạch Toàn tập, 2-Volume, 11e

[2019] Braunwald Giáo trình Nội tim mạch Toàn tập, 2-Volume, 11e

Trusted by generations of cardiologists for the latest, most reliable guidance in the field, Braunwald's Heart Disease, 11th Edition, remains your #1 source of information on rapidly changing clinical science, clinical and translational research, and evidence-based medicine. This award-winning text has been completely upda [...]
Braunwald Các bệnh lý van tim 4e

Braunwald Các bệnh lý van tim 4e

2014 BMA Medical Book Awards 1st Prize Award Winner in Cardiology category Internationally renowned cardiologists Drs. Catherine M. Otto and Robert O. Bonow help you to apply all of the latest scientific knowledge and clinical strategies with Valvular Heart Disease, a companion to Braunwald’'s Heart Disease. This indisp [...]
Braunwald Bệnh học và Điều trị Suy tim 3e

Braunwald Bệnh học và Điều trị Suy tim 3e

Biên tập viên chính của cuốn sách "Braunwald Bệnh tim mạch", tiến sĩ Douglas L. Mann, và chuyên gia về suy tim được thế giới công nhận, tiến sĩ Michael G. Felker, mang lại cho bạn thông tin cập nhật mới nhất về suy tim một cách chuyên sâu đi kèm với giáo trình nói trên. Suy tim, 3rd Edition, giúp bạn nắm bắt sự phát triể [...]
Braunwald Giáo Trình Nội tim mạch 10e

Braunwald Giáo Trình Nội tim mạch 10e

Tham khảo lý tưởng dành cho các chuyên gia tim mạch, những người cần nắm bắt những thay đổi nhanh chóng về các nền tảng khoa học, các kết quả nghiên cứu lâm sàng và Y học dựa trên bằng chứng, Braunwald Giáo trình bệnh tim mạch là tham khảo không thể thay thế cung cấp hầu hết các câu trả lời cho mỗi khía cạnh của tim mạ [...]
4 / 4 Bài
error: