You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: bnf67

Dược điển Anh Quốc BNF67

Dược điển Anh Quốc BNF67

Bách Khoa Thuốc và Biệt dược Anh Quốc cung cấp hướng dẫn thực tế và cập nhật cho việc kê đơn, pha chế, và sử dụng các loại thuốc. Tham khảo thiết yếu này phản ánh việc thực hành hiện đại cũng như các hướng dẫn pháp lý cũng như chuyên môn liên quan đến việc sử dụng các loại thuốc. BNF là một tham khảo chính thức về cách sử [...]
1 / 1 Bài
error: