You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: blumgart

Toàn diện và đầy đủ, Blumgart Phẫu thuật Gan, Tụy và Đường mật, được biên soạn bởi tiến sĩ William R. Jarnagin và một đội ngũ gồm hơn 200 chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, cung cấp một hướng dẫn toàn tập cho những gì bạn cần để đạt được kết quả tối ưu trong phẫu thuật gan, đường mật và tụy. Cuốn sách tham k [...]
1 / 1 Bài
error: