You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: biesalski

Biesalski Grimm, Atlas Dinh dưỡng bỏ túi

Biesalski Grimm, Atlas Dinh dưỡng bỏ túi

Với tỷ lệ gia tăng đáng báo động của bệnh béo phì và tiểu đường, chế độ ăn uống và dinh dưỡng ngày này đang nhận được sự chú ý hơn bao giờ hết.  Chưa bao giờ vấn đề này lại quan trọng cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe như bây giờ, họ cần một tham khảo có thẩm quyền thông báo cho mình không chỉ về những phát triển mới n [...]
1 / 1 Bài
error: