You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: benzel

Benzel Phẫu thuật Cột sống toàn tập, 4e

Benzel Phẫu thuật Cột sống toàn tập, 4e

In the latest edition of Benzel’s Spine Surgery, renowned neurosurgery authority Dr. Edward C. Benzel, along with new editor Dr. Michael P. Steinmetz, deliver the most up-to-date information available on every aspect of spine surgery. Improved visuals and over 100 brand-new illustrations enhance your understanding of the t [...]
Benzel Phẫu thuật Cột sống toàn tập, 4/e

Benzel Phẫu thuật Cột sống toàn tập, 4/e

Trong ấn bản mới nhất của Benzel Phẫu thuật cột sống, chuyên gia nổi tiếng về phẫu thuật thần kinh- tiến sĩ, bác sĩ Edward C. Benzel cùng đội ngũ các chuyên gia quốc tế sẽ cung cấp hướng dẫn cập nhật nhất có sẵn về mọi khía cạnh của phẫu thuật cột sống. Với sự cải thiện về thị giác và hơn 100 hình ảnh minh họa mới giúp tă [...]
2 / 2 Bài
error: