You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Bệnh viện Từ Dũ

Phác Đồ Điều Trị Sản Phụ Khoa – BV Từ Dũ (2015)

Phác Đồ Điều Trị Sản Phụ Khoa – BV Từ Dũ (2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo của quý đồng nghiệp, đòng thời tạo sự thống nhất trong quá trình xử trí lâm sàng, Phác đồ điều trị sản – phụ khoa do bệnh viên Từ Dũ biên soạn và phát hành trong các năm 2011-2012 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quý đồng nghiệp. Đây là động lực để ấn phẩm được tái bản năm 2015. Tro [...]
1 / 1 Bài
error: