You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: bệnh truyền nhiễm

Hơn hai triệu sinh viên y khoa, bác sĩ và các chuyên gia y tế khác trên toàn cầu đã sở hữu một bản sao của Nguyên tắc Davidson và Thực hành Y khoa kể từ khi nó được xuất bản lần đầu tiên. Nay với phiên bản thứ 23, cuốn sách giáo khoa này mô tả sinh lý bệnh và các đặc điểm lâm sàng của các tình trạng thường gặp nhất trong c [...]
Tham khảo ôn tập ngắn gọn nhất, phù hợp về mặt lâm sàng và hiện tại về vi sinh y học và miễn dịch họcCần thiết cho kỳ thi USMLE và khóa học vi sinh y tế!Ôn tập Vi sinh y học và Miễn dịch học là một tham khảo ngắn gọn, năng suất cao về các khía cạnh quan trọng về mặt y tế của vi sinh học và miễn dịch học. Nó bao gồm [...]
Diagnosis and management of infectious disease are among the most common and challenging aspects of emergency practice. Ranging from surgical treatment of a minor skin abscess to recognition of a rare tropical disease in a returning traveler to rapid resuscitation of a patient in septic shock, these problems will be famili [...]
Ấn bản mới của cuốn sách tham khảo hàng đầu này tiếp tục giới thiệu những câu trả lời quan trọng bạn cần để nhấn mạnh những thử thách lâm sàng khó khăn nhất của bạn. Nó bao quát những tiến bộ mới nhất trong việc điều trị bệnh lý nhi khoa, trang bị cho bạn những kiến thức vô song về miễn dịch học, dịch tễ học, sức khỏe công [...]
“Approaches near perfection…This is an excellent introduction to infectious diseases by a group of authors who take a straightforward and bullet-point approach to thinking and talking about clinical issues…”—Doody’s ReviewsUpdated second edition of the concise but comprehensive handbook of clinical infectious disease f [...]
Cập nhật thông tin mới trong chẩn đoán và điều trị là nhu cầu bức thiết đồng thời cũng là nghĩa vụ của người thầy thuốc trong thực hành chữa bệnh. Để đáp ứng nhu cầu đó Nhà xuất bản y học đã tổ chức dịch và giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại”.Các dịch giả của cuốn sách là các nhà lâm [...]
6 / 6 Bài
error: