You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: bệnh truyền nhiễm

Quản lý cấp cứu các Bệnh truyền nhiễm, 2e

Quản lý cấp cứu các Bệnh truyền nhiễm, 2e

Diagnosis and management of infectious disease are among the most common and challenging aspects of emergency practice. Ranging from surgical treatment of a minor skin abscess to recognition of a rare tropical disease in a returning traveler to rapid resuscitation of a patient in septic shock, these problems will be famili [...]
Feigin&Cherry Giáo trình các bệnh truyền nhiễm Nhi khoa toàn tập, 8e

Feigin&Cherry Giáo trình các bệnh truyền nhiễm Nhi khoa toàn tập, 8e

Ấn bản mới của cuốn sách tham khảo hàng đầu này tiếp tục giới thiệu những câu trả lời quan trọng bạn cần để nhấn mạnh những thử thách lâm sàng khó khăn nhất của bạn. Nó bao quát những tiến bộ mới nhất trong việc điều trị bệnh lý nhi khoa, trang bị cho bạn những kiến thức vô song về miễn dịch học, dịch tễ học, sức khỏe công [...]
Lâm sàng Các bệnh truyền nhiễm căn bản 2e

Lâm sàng Các bệnh truyền nhiễm căn bản 2e

“Approaches near perfection…This is an excellent introduction to infectious diseases by a group of authors who take a straightforward and bullet-point approach to thinking and talking about clinical issues…”—Doody’s Reviews Updated second edition of the concise but comprehensive handbook of clinical infectious disease f [...]
Chẩn Đoán và Điều Trị Y Học Hiện Đại (2 Tập)

Chẩn Đoán và Điều Trị Y Học Hiện Đại (2 Tập)

Cập nhật thông tin mới trong chẩn đoán và điều trị là nhu cầu bức thiết đồng thời cũng là nghĩa vụ của người thầy thuốc trong thực hành chữa bệnh. Để đáp ứng nhu cầu đó Nhà xuất bản y học đã tổ chức dịch và giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại”. Các dịch giả của cuốn sách là các nhà lâm [...]
4 / 4 Bài
error: