You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Bệnh học

Bản đồ bỏ túi được hoan nghênh về các điều kiện bệnh lý phổ biến nhất được thấy trên CT và MRI - cần thiết hơn bao giờ hết, với hình ảnh và trường hợp mới Được thiết kế để tìm kiếm nhanh tại điểm chăm sóc, cuốn cẩm nang ngắn gọn này cung cấp cho các nhà công nghệ và sinh viên các phát hiện về CT và MRI về 200 tình trạng b [...]
Xuất phát từ nhu cầu cập nhật thêm kiến thức chuyên ngành trên cơ sở những phản hồi rất tích cực của độc giả đối với lần tái bản trước; thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Trưòng Đại học Y Hà Nội về xây đựng bài giảng theo phương pháp giảng dạy tích cực với mục tiêu từng bài cụ thể, rõ ràng; thực hiện yêu cầu của Nhà xuất bản [...]
2 / 2 Bài
error: