You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Bệnh học Tiêu hóa

Yamada Giáo trình Tiêu hóa Gan mật toàn tập, 8e

Yamada Giáo trình Tiêu hóa Gan mật toàn tập, 8e

Giáo trình tiêu hóa Yamada từ 20 năm qua là cuốn sách tham khảo tiêu hóa toàn diện nhất, kết hợp phương pháp khoa học cơ bản bách khoa về bệnh tiêu hóa và bệnh gan với tư duy lâm sàng mới nhất, đặc biệt là trong phát triển chẩn đoán và điều trị. Nó được tôn trọng trên toàn cầu. Nhóm biên tập xuất sắc ban đầu được lã [...]
Schiff Các bệnh lý Gan toàn tập, 12e

Schiff Các bệnh lý Gan toàn tập, 12e

The most important and reliable resource for treating diseases of the liver For more than 55 years, "Schiff" has been acclaimed as the most outstanding liver book in the world. This new 12th edition brings the field completely up to date and includes a companion website that features a wide-variety of accessory materials. [...]
2 / 2 Bài
error: