You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Bệnh học sản khoa

Hướng dẫn sản khoa hàng đầu thế giới, ngay bây giờ, cập nhật với sự tập trung nhiều hơn vào y học mẹ và thai nhi.Cuốn sách sản khoa đã xác định thương hiệu cho các thế hệ bác sĩ sản phụ khoa bây giờ đã cập nhật hơn và thiết yếu hơn bao giờ hết. Được viết bởi các tác giả từ Trung tâm Y tế Tây Nam của Đại học Texas, Will [...]
Now revised for its third edition, the Oxford Handbook of Clinical Diagnosis provides a concise and practical summary of the reasoning processes behind clear and confident diagnosis. The handbook is set out systematically with symptoms and signs through each specialty, and includes a detailed description of the basis of lo [...]
2 / 2 Bài
error: