You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: benenson

Benenson, Các triệu chứng, Hội chứng Cơ Xương Khớp

Benenson, Các triệu chứng, Hội chứng Cơ Xương Khớp

Cơ xương khớp: Các triệu chứng và hội chứng sắp xếp các bệnh lý cơ xương khớp dưới hình thức các hội chứng như sự kết hợp ổn định của các triệu chứng, và liên kết những biểu hiện về mặt hình thái.  Biểu hiện lâm sàng của các bệnh lý cơ xương khớp này cung cấp một khuôn khổ sư phạm cho chẩn đoán phân biệt trong thực hành l [...]
1 / 1 Bài
error: