You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: barkin

Cuốn sách tham khảo cầm tay về Cấp cứu bán chạy nhất thế giới này hiện tại đã được cập nhật lên ấn bản thứ 3 với nhiều nội dung mới, phản ảnh những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán và điều trị. Những soạn giả hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này cung cấp các thông tin mang tính thực tế cho hơn 600 vấn đề lâm sàng cấp cứu [...]
Tạo ra quyết định lâm sàng tốt nhất một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tuyệt vời từ Rosen&Barkin 5-phút Tư vấn Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa phiên bản 2015 !Bao gồm thông tin cần thiết nhất của hơn 600 vấn đề lâm sàng, cuốn sách này được biên soạn bởi các bác sĩ lâm sàng hành nghề danh tiếng, với mục tiêu cung cấp hướng [...]
2 / 2 Bài
error: