You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Bài giảng sản phụ khoa

Thực hiện chủ trương không ngừng nâng cao trình độ và cập nhật các kiến thức khoa học nói chung của ngành y tế toàn cầu cũng như khu vực đối với sự phát triển và lớn mạnh của ngành y tế Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân – Một nhiệm vụ hết sức khó khăn và nặng nề đối với công tác đào tạo và h [...]
Now revised for its third edition, the Oxford Handbook of Clinical Diagnosis provides a concise and practical summary of the reasoning processes behind clear and confident diagnosis. The handbook is set out systematically with symptoms and signs through each specialty, and includes a detailed description of the basis of lo [...]
2 / 2 Bài
error: