You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Bài giảng Gây mê hồi sức - Tập 1 +2 Bộ môn Gây mê hồi sức Đại học Y Hà Nội

Ngày Gây mê Hồi sức Thế giói mới phát triển khoảng 100 năm nay do nhu cầu phát triển ngoại khoa để cứu chữa những bệnh nhân nặng, ơ nước ta ngành Gây mê Hồi sức chỉ mới hình thành từ 50 năm. Thực tế ở trong cũng như ở ngoài nước, trưóc đây cũng như hiện nay hai ngành Ngoại khoa và Gây mê Hồi sức gắn với nhau như hình với b [...]
1 / 1 Bài
error: