You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: atlee

Atlee Các biến chứng Gây mê 2e

Atlee Các biến chứng Gây mê 2e

  Cuốn sách này trình bày chi tiết tất cả các biến chứng có thể gặp phải trong thực hành lâm sàng. Phạm vi của cuốn sách đã được mở rộng để bao quát các môi trường hồi sức. Các tác giả được cả thế giới biết đến đã giải thích bản chất, khả năng và nguyên nhân của từng vấn đề, sau đó hướng dẫn bạn các biện pháp điều trị [...]
1 / 1 Bài
error: