You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: atlas giải phẫu người

Weir & Abrahams Atlas X-Quang Giải phẫu người, Phiên bản thứ 5

Weir & Abrahams Atlas X-Quang Giải phẫu người, Phiên bản thứ 5

Hình ảnh là không thể thiếu hơn bao giờ hết đối với giáo dục giải phẫu và trong suốt y học hiện đại. Dựa trên sự thành công của các phiên bản trước, phiên bản thứ năm được sửa đổi hoàn chỉnh này cung cấp một nền tảng tuyệt vời để hiểu về giải phẫu người áp dụng, cung cấp một cái nhìn đầy đủ về các cấu trúc và mối quan hệ t [...]
Gray Giải phẫu học dành cho Sinh viên 4th edition 2019

Gray Giải phẫu học dành cho Sinh viên 4th edition 2019

Easy to read, superbly illustrated, and clinically relevant,Gray's Anatomy for Students, 4th Edition, is medical students' go-to text for essential information in human anatomy. This fully revised volume focuses on the core information students need to know, in an easy-access format and with additional multimedia tools tha [...]
Netter Atlas Giải phẫu người 7th Edition, 2019

Netter Atlas Giải phẫu người 7th Edition, 2019

The only anatomy atlas illustrated by physicians, Atlas of Human Anatomy, 7th edition, brings you world-renowned, exquisitely clear views of the human body with a clinical perspective. In addition to the famous work of Dr. Frank Netter, you’ll also find nearly 100 paintings by Dr. Carlos A. G. Machado, one of today’s forem [...]
Giải phẫu học lâm sàng dành cho Sinh viên Y khoa và các bác sĩ trẻ 14e

Giải phẫu học lâm sàng dành cho Sinh viên Y khoa và các bác sĩ trẻ 14e

Now in its fourteenth edition, Clinical Anatomy is the definitive text offering medical students, postgraduate trainees and junior doctors the anatomical information they need to succeed in a clinical setting. Professor Harold Ellis and Professor Vishy Mahadevan provide an accessible, comprehensive, and detailed exp [...]
4 / 4 Bài
error: