You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: adams

The gold-standard text that has defined neurology – updated for today’s practice in full color A Doody's Core Title for 2017! The definitive text on the full-spectrum of neurology for decades, Adams and Victor's provides the treatment and management strategies needed to confidently handle both common and rare neurologic [...]
Tham khảo được Quốc tế công nhận trong lĩnh vực thần kinh nay đã được cập nhật. Là tham khảo hàng đầu trong hàng chục năm, Adams và Victor's cung cấp các chiến lược điều trị và quản lý cần thiết để giúp các bác sĩ lâm sàng tự tin giải quyết cả các tình trạng thần kinh thông thường và hiếm gặp. Được viết bằng phong cách s [...]
2 / 2 Bài

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: