You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Swanson Ôn tập Y học gia đình, Tiếp cận dựa trên Vấn đề 7e

Ôn tập Y học gia đình của Swanson tóm lược một cách hiệu quả tất cả các kiến thức mới nhất trong thực hành Y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu, mang đến cho bạn những hỗ trợ cần thiết để tối đa hóa sự chuẩn bị cho kỳ thi ABFM. 

Các trường hợp bệnh sử và câu hỏi ôn tập trong cuốn sách bán chạy hàng đầu này sẽ kiểm tra kiến thức của bạn về các phương pháp chẩn đoán mới nhất, các loại thuốc kê đơn, và các kỹ thuật quản lý, đảm bảo rằng ạn sẽ chuẩn bị đầy đủ để đạt tới điểm số cao nhất. Học tập với Swanson Ôn tập Y học gia đình, công cụ hiệu quả nhất có sẵn dành cho bạn.

+ Tự tin chuẩn bị cho kỳ thi với Hội đồng Y học Gia đình Hoa Kỳ (ABFM) với ‘Swanson Ôn tập Y học gia đình’
+ Luôn giữ cho bạn được cập nhật trong lĩnh vực điều trị và quản lý với các thảo luận tăng cường xuyên suốt
+ Làm quen với những phát triển mới nhất và thông tin về Y học gia đình với sự ôn tập toàn diện của chuyên khoa này, rất lý tưởng cho các bạn điều dưỡng và Y sĩ.
+ Đánh giá khả năng của bạn về các phương pháp chẩn đoán và kỹ thuật quản lý mới nhất thông qua hàng trăm câu hỏi và hàng tá trường hợp, đã được cập nhật để phản ánh những phát triển mới nhất trong thực hành
+ Xem toàn bộ văn bản, câu hỏi ôn tập, hình ảnh và lời khuyên hữu ích để vượt qua kỳ thi trực tuyến tại www.expertconsult.com.
+ Truy cập văn bản một cách rõ ràng trên bất cứ thiết bị nào với một thiết kế mới tương thích với eReader
Cuốn sách này là lựa chọn hàng đầu cho bất cứ ai đang chuẩn bị trải qua kỳ thi của Hội đồng Y học gia đình Hoa Kỳ (ABFM). Nó sẽ là một tham khảo tuyệt vời cho các bác sĩ, học viên Y học gia đình và bác sĩ cộng đồng ở Việt Nam trong điều kiện tài liệu, giáo trình tham khảo về mảng này hầu như không có sẵn.

TRÍCH DẪN
Swanson’s Family Medicine Review: Expert Consult – Online and Print, 7e
Alfred F. Tallia MD MPH, Joseph E. Scherger MD MPH, Nancy Dickey MD
Buy New : $72.16
Series: Swanson’s Family Medicine Review
Paperback: 936 pages
Publisher: Saunders; 7 edition (September 11, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1455707902
ISBN-13: 978-1455707904
Product Dimensions: 1.4 x 8.4 x 10.6 inches
Shipping Weight: 4.2 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 39 MB – 936 TRANG
Tải sách chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: