You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Sử dụng Thuốc trong Tâm thần học

Use of Drugs in Psychiatry: The Evidence from Psychopharmacology

Đây là một cuốn sách thực tế để sử dụng trong thực hành lâm sàng, Nó đưa ra lời khuyên khi nào và cách sử dụng như thế nào các loại thuốc để giúp những người mắc phải các rối loạn tâm thần. Các loại thuốc được kê trong bối cảnh của việc quản lý thông thường các bệnh nhân riêng lẻ. Khi thích hợp, các điều trị được thành lập dựa trên bằng chứng, hoặc chúng giới thiệu các kinh nghiệm riêng của chúng tôi hoặc những gì chúng tôi dạy như một thực hành tốt. 

Không nhất thiết phải là cách làm việc thành công duy nhất , nhưng chúng tôi khuyên bạn nên ở cập nhật kiến thức có sẵn. Đó là nền tảng cần thiết để kê đơn an toàn và hiệu quả. Chúng tôi đã giới thiệu một phương pháp đặc biệt để hiển thị kết quả từ các bằng chứng thử nghiệm ngẫu nhiên, bằng cách sử dụng khái niệm số cần thiết, chúng tôi hy vọng rằng điều này chứng minh một cách tiếp cận hữu ích và thân thiện với người sử dụng. Chúng tôi cũng đã bao gồm một số lượng lớn các tài liệu tham khảo để đọc thêm. 
Chúng tôi tin rằng điều trị tâm lý thường phải được kết hợp với thuốc điều trị, một cách cân bằng, để làm giảm triệu chứng và để chữa bệnh. Cuốn sách được chia thành ba phần. Đầu tiên là giới thiệu chung về nền tảng xã hội và sinh học thần kinh và yếu tố tâm lý và xã hội để kê đơn tốt. Nó có thể được đọc như một toàn thể, hoặc từng bộ phận, bất cứ lúc nào. Cấu trúc não, các chất dẫn truyền thần kinh và thụ thể được mô tả, tập trung vào khía cạnh mà dường như thích hợp nhất với các loại thuốc được sử dụng hiện tại. Phần thứ 2 là một chuỗi các bài luận về vai trò của các loại thuốc trong các điều kiện tâm thần khác nhau và phần thứ 3 trình bày các loại thuốc có sẵn hiện nay ở Anh dùng để điều trị các bệnh tâm thần. 
Các tác giả mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn các loại thuốc đặc biệt cho các điều kiện và cung cấp thông tin chi tiết về các cơ chế tác dụng của thuốc và các tác dụng phụ của chúng. 
Trong thực hành hằng ngày, bạn có thể tìm kiếm thông tin chi tiết của từng loại thuốc riêng lẻ thông qua một chỉ mục tên thương mại và các tên được phê chuẩn, hoặc sử dụng bảng chỉ mục các triệu chứng để xem những gì cuốn sách nói về việc điều trị một triệu chứng hoặc hội chứng cụ thể.
Bạn cũng có thể xem chẩn đoán của người bệnh, đọc các phần thích hợp của các chương quản lý và tìm kiếm các loại thuốc được đề cập trong phần thứ 3. Trong khi đó, chúng tôi cũng cung cấp các tên của tất cả các loại thuốc có sẵn chứ không cung cấp chi tiết về tất cả các thuốc đó.  Các tác giả sẽ ưu tiên trình bày các loại thuốc điển hình và hữu ích, cũng như trình bày tác dụng không mong muốn theo thứ tự thường gặp nhất và ít gặp hơn.

Đây là một cuốn sách thực tiễn dành cho các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, các nhà dược lý học tâm thần cũng như các bác sĩ ở các phòng khám bệnh đa khoa.

TÓM TẮT
Use of Drugs in Psychiatry: The Evidence from Psychopharmacology
John Cookson, John Taylor, Cornelius Katona
Paperback: 416 pages
Publisher: Gaskell; 5th Revised edition edition (1 Jan 2002)
Language: English
ISBN-10: 1901242293
ISBN-13: 978-1901242294

TẢI SÁCH
PDF – 2 MB – 416 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/L1LOMNZVDH/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: