Sổ tay Tóm lược Lâm sàng Nhi khoa

Pediatrics: Just the Facts

Mọi thứ mà một bác sĩ Nội trú hay thầy thuốc lâm sàng cần-phải-biết về lâm sàng Nhi khoa trong một định dạng gạch đầu dòng súc tích ngắn gọn. 
Được viết bởi một đội ngũ ưu việt bao gồm các bác sĩ lâm sàng hàng đầu thuộc các bệnh viện Nhi khoa lớn nhất Hoa Kỳ, cuốn sách tham khảo nhanh và ôn tập luyện thi này được sắp xếp theo các vấn đề lâm sàng thường được kiểm tra trong các kỳ thi Nhi khoa lâm sàng.
Các nội dung được sắp xếp theo từng hệ thống cơ quan, trình bày định dạng 2 cột để dễ đọc. Với 192 bài thuộc 23 chuyên khoa Nhi khoa.
Đây là một cuốn sổ tay được trình bày chỉ những kiến thức cần thiết nhất để chẩn đoán và điều trị bệnh, chứ không đi sâu vào những chi tiết rườm rà. Do đó nó thực sự hữu ích để ôn thi lý thuyết cũng như làm sổ tay lâm sàng cho các bác sĩ Nhi khoa, Nội trú Nhi cũng như các bạn sinh viên Y khoa.

TÓM TẮT
Pediatrics: Just the Facts
Thomas Green, Wayne Franklin, Robert Tanz
Paperback: 560 pages
Publisher: McGraw-Hill Professional;
 1 edition (September 12, 2004)
Language: English
ISBN-10: 0071416420
ASIN: B0078XYO0O

TẢI SÁCH
PDF – 560 TRANG – 7 MB
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ ẨN.

Vui lòng chia sẻ để mở khóa (Bấm nút Tweet)

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: