You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Sổ tay Thực hành Đo lường trên Siêu âm

Measurement in Ultrasound: A practical handbook

Đo các thông số quan trọng là một phần thiết yếu việc giải thích ảnh quét siêu âm và phân biệt giữa giải phẫu bình thường với bệnh lý. Các thực tập sinh X-quang và bác sĩ siêu âm thường thấy khó đạt được một sự đánh giá tốt các phép đo như vậy.

Cuốn sách này là một sổ tay thân thiện với người sử dụng có thể được sử dụng trong thực hành ngày-qua-ngày. Nó được tạo thành từ một loạt các hình ảnh siêu âm đi kèm với hình vẽ giải thích cùng với tất cả các phép đo quan trọng. Biến thể giải phẫu bình thường được đưa ra cùng với bao quát các biểu hiện thay đổi trong quá trình phát triển. Ngoài ra còn có một danh sách các tài liệu tham khảo quan trọng cho mỗi tiêu chí. 
Việc bao quát các thông tin cần thiết phù hợp với các tiêu chuẩn hỏi thi lý thuyết và lâm sàng làm cho cuốn sổ tay này đặc biệt lý tưởng cho các học viên x-quang và các bác sĩ siêu âm mới hành nghề.

THÔNG TIN
Measurement in Ultrasound: A practical handbook
Wui Chong, Paul Sidhu
Price : $597.00
Paperback: 224 pages
Publisher: CRC Press; 1 edition (April 30, 2004)
Language: English
ISBN-10: 0340762586
ISBN-13: 978-0340762585
Product Dimensions: 5 x 0.8 x 7.8 inches
Shipping Weight: 1 pounds

TẢI SÁCH
DJVU – 224 TRANG – 5 MB
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/MP8QQ51FJH/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: