You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Sổ tay lâm sàng nội tiết – PGS.TS Nguyễn Thi Khuê

Mục lục

1. Bệnh án Nội tiết ………………………………………………………………………..7
Ths.Bs Trần Quang Nam
2. Chẩn đoán đái tháo đường………………………………………………………….13
Ths.Bs Trần Thế Trung
3. Các xét nghiệm trong bệnh Đái tháo đường………………………………….19
Ths.BS Trần Viết Thắng
4. Khám bàn chân Đái tháo đường…………………………………………………..26
Ths.BS Huỳnh Tấn Đạt
5. Biến chứng thận của Đái Tháo đường………………………………………….41
Ths.Bs Trần Thế Trung
6. Thuốc viên hạ đường huyết………………………………………………………..47
Ths.BS Lại Thị Phương Quỳnh
7. Điều trị đái tháo đường bằng Insulin……………………………………………..60
Ths.BS Trần Quang Nam
8. Khám Tuyến Giáp………………………………………………………………………71
Ths.BS Trần Viết Thắng
9. Khám các triệu chứng về mắt trong bệnh Basedow………………………..
Ths.BS Trần Viết Thắng
10. Cận Lâm Sàng Tuyến Giáp………………………………………………………….92
Ths.Bs Trần Thế Trung
11. Biến chứng của sử dụng Corticoid……………………………………………..101
Ths.BS Huỳnh Tấn Đạt

Chi tiết sách_____
Sổ Tay Lâm Sàng nội tiết
NXB Y Học
PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân (chủ biên)

Định dạng PDF – 56 MB – 106 trang – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: