You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Sổ tay Cấp cứu Nội khoa thần kinh dành cho Bác sĩ HSCC

Principles and Practice of Emergency Neurology

Một cuốn sổ tay hữu ích cần có dành cho mọi khoa phòng cấp cứu thần kinh, các bác sĩ Nội trú thần kinh, nội trú Nội khoa…

+ Sự hướng dẫn nhấn mạnh dựa trên triệu chứng giúp các bác sĩ cấp cứu chẩn đoán và quản lý các rối loạn thần kinh phổ biến và phức tạp.
+ Hàng loạt hình minh họa, bảng biểu và thuật toán giúp chẩn đoán và điều trị dễ dàng hơn
+ Tích hợp các khái niệm cơ bản về thần kinh với các nhu cầu chăm sóc cấp cứu
+ Đề xuất các kỹ thuật thăm khám ngắn gọn. 
+ Cung cấp thông tin quan trọng để bác sĩ cấp cứu chẩn đoán và quản lý các rối loạn thần kinh như đau đầu, động kinh, tổn thương tủy sống.
Tham khảo này cung cấp một khảo sát toàn diện về thực hành tốt nhất cho những người đã có nhiều kinh nghiệm cũng như bác sĩ nội trú cấp cứu, thần kinh, phẫu thuật thần kinh, và chăm sóc hồi sức.

TÓM TẮT
Principles and Practice of Emergency Neurology: Handbook for Emergency Physicians 
Sid M. Shah, Kevin M. Kelly
Paperback: 454 pages
Publisher: Cambridge University Press; 
1 edition (October 20, 2003)
Language: English
ISBN-10: 0521009804
ISBN-13: 978-0521009805

TẢI SÁCH
PDF – 15 MB – 454 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/6DXWM008A1/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: