Sinh lý học Y học, Các nguyên tắc cho Lâm sàng Nội khoa

Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine

Sinh lý học Y học giới thiệu các khái niệm thiết yếu về sinh lý học cho thực hành lâm sàng. Mỗi chương cung cấp các biểu đồ khái niệm để thuận tiện cho việc thông hiểu các khái niệm khó, và giới thiệu các điều kiện lâm sàng bình thường cũng như bất thường để minh họa làm thế nào sinh lý học phục vụ như một nền tảng quan trọng của việc chẩn đoán và điều trị.

Phương pháp sư phạm đã được xác nhận nhấn mạnh các kỹ năng giải quyết vấn đề và xúc tiến việc ôn tập và ghi nhớ : Trọng tâm lâm sàng và các hộp “Từ bàn giấy đến buồng bệnh”, một từ điển thuật ngữ toàn diện và các câu hỏi ôn tập dạng USMLE kèm theo các câu trả lời và giải thích. Trang web đồng hành cung cấp các nguồn bổ sung cho sinh viên như ngân hàng câu hỏi, các hình ảnh flash và văn bản cho phép tìm kiếm và các cán bộ giảng dạy như ngân hàng hình ảnh và tests, các bài trình chiếu Slide Powerpoint để sử dụng trong lớp học.

TÓM TẮT
Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine
Rodney A. Rhoades PhD, David R. Bell
Paperback: 851 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Fourth, North American Edition (February 8, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1609134273
ISBN-13: 978-1609134273

TẢI SÁCH

PDF – 51 MB – 851 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/JB6VU8MK3F/

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: