You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Siêu âm can thiệp, Các mẹo và thủ thuật

Tên tài liệu: Siêu âm can thiệp, các mẹo và thủ thuật

Tác giả: Giáo sư James Teh, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Đại học Oxford

Số trang slides: 102

Bài trình bày được báo cáo tại Hội nghị siêu âm Việt nam 2018.

 

TẢI BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY

PDF/PPT – 102 Trang – 3 MB | Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

NHẬN XÉT

error: