You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[Sách Dịch] X quang ngực trong thực hành lâm sàng

X quang ngực là một cận lâm sàng thường được chỉ định nhất trên lâm sàng và việc phân tích nó không phải là một điều đơn giản. Việc chúng ta phân tích chính xác một tấm phim X quang ngực đôi khi có ý nghĩa quyết định trong điều trị, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu. Đối với các bạn sinh viên và các bác sỹ tập sự thì việc đọc chính xác một tấm phim X quang ngực cũng là một thách thức.

Sách được nhóm sinh viên Y3-Y6 đại học Y Dược Cần Thơ dịch tiếng Việt.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÙNG NGỰC ………………………. 1
1.1. Kỹ thuật chụp …………………………………………………………………… 2
1.2. Những điểm chính …………………………………………………………… 11
CHƯƠNG 2. X QUANG NGỰC BÌNH THƯỜNG ……………………………. 12
2.1. Giải phẫu tổng thể …………………………………………………………… 14
2.2. Giải phẫu chi tiết……………………………………………………………… 16
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA PHIM CHỤP ……………… 33
3.1. Đánh giá chất lượng của phim chụp …………………………………….. 33
3.2. Các yếu tố đánh giá chất lượng hình ảnh ………………………………. 33
CHƯƠNG 4. TIẾP CẬN PHIM X QUANG NGỰC THEO HỆ THỐNG ….. 42
4.1. Đại cương ……………………………………………………………………… 42
4.2. Các bước đọc X quang ngực ………………………………………………. 45
4.3. Những điểm chính …………………………………………………………… 54
CHƯƠNG 5. TRUNG THẤT VÀ RỐN PHỔI …………………………………. 56
5.1. Trung thất giữa và rốn phổi ……………………………………………….. 57
5.2. Trung thất trước ……………………………………………………………… 83
5.3. Trung thất sau ………………………………………………………………… 87
5.4. Những điểm chính …………………………………………………………… 93
CHƯƠNG 6. NHỮNG TỔN THƯƠNG CƠ BẢN TRONG CÁC BỆNH LÝ Ở
PHỔI ………………………………………………………………………………………. 94
6.1. Chương 6a – sự đông đặc …………………………………………………. 95
6.2. Chương 6b – xẹp phổi …………………………………………………….. 111
6.3. Chương 6c – các bất thường dạng đường ……………………………. 130
6.4. Chương 6d – các bất thường dạng nốt ……………………………….. 146
6.5. Chương 6e – các bất thường dạng vòng và dạng lỗ ……………….. 166
CHƯƠNG 7. HÌNH ẢNH X QUANG MÀNG PHỔI ……………………….. 179
7.1. Chương 7a – tràn dịch màng phổi ……………………………………… 179
7.2. Chương 7b – dày và vôi hóa màng phổi ………………………………. 187
7.3. Chương 7c – tràn khí màng phổi ……………………………………….. 194
CHƯƠNG 8. CẤU TRÚC MÔ MỀM VÀ XƯƠNG…………………………… 203
8.1. Các tổn thương ……………………………………………………………… 203
8.2. Những điểm chính …………………………………………………………. 216
CHƯƠNG 9. CẤU TRÚC LẠ VÀ CÁC THIẾT BỊ XUẤT HIỆN TRÊN PHIM
X QUANG NGỰC ………………………………………………………………………. 217
CHƯƠNG 10. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH: THÔNG TIN KỸ THUẬT ….. 233
10.1. Chụp CT scan ……………………………………………………………… 233
10.2. Cản quang đường tĩnh mạch …………………………………………… 242
10.3. Chuẩn bị bệnh nhân và tư thế …………………………………………. 246
10.4. Liều bức xạ…………………………………………………………………. 246
10.5. Những điểm chính ………………………………………………………… 247
CHƯƠNG 11. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG CHỈ ĐỊNH LÂM
SÀNG …………………………………………………………………………………….. 248
 
TRÍCH DẪN___
Chest X-Ray in Clinical Practice
Authors: Joarder, Rita, Crundwell, Neil
ISBN 978-1-84882-099-9
Included format: PDF

Định dạng sách: PDF – 260 trang – Dung lượng 15 MB – Link GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: