[Sách dịch] Atlas Sinh Lý Học, NXB Y Học

Atlas Mô học Chức năng và Lâm sàng 11e
Atlas Phẫu thuật Nội soi cắt thùy phổi
Cruse, Lewis Atlas Miễn dịch học 3e
[Android] Gray Atlas Giải phẫu người || Full
Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa 1e

Trong nguồn sách giáo khoa Liên Xô (cũ), “Atlas sinh lý học” là cuốn sách đầu tiên thuộc loại này. Mục đích của cuốn sách – giúp sinh viên nắm vững tư liệu về sinh lý người và động vật, giúp giảng viên thống nhất hóa các phương pháp thể hiện trong quá trình giảng dạy môn học này.


Atlas sinh lý học” gồm 14 chương, trong đó tư liệu về sinh lý học được trình bày lần lượt bằng các sơ đồ, các hình vẽ, các bảng… Phần lớn các hình minh họa cho biết đặc điểm các chức năng của các hệ sinh lý, việc điều hòa chúng và cho biết cách đo các thông số liên quan đến những hệ đó. Trong các hình minh họa của “Atlas sinh lý học ” đã thể hiện một vài khái niệm về các quá trình ion và phân tử trong các điều kiện tế bào và mô. Cũng có trình bày cả các chức năng liên kết của cơ thể và các hình thức tác động tương hỗ của cơ thể với môi trường bên ngoài. 

Mỗi chương được mở đầu bằng một bảng liệt kê ngắn gọn. Ở phần mở đầu của chương cho biết đặc điểm tổng quát của hệ thống, sau đó là các sơ đồ minh họa các đặc điểm tổ chức cấu trúc và các mặt hoạt động khác nhau của hệ thống, các cơ chế điều hòa bằng thần kinh, dịch thể, phản xạ. Cơ sở các khái niệm về cơ cấu phản xạ có điều kiện là sơ đồ giản lược của E.A. Asrachian. Trong một loạt các chương có trình bày các sơ đồ của P.K. Anokhin, K.V. Suđacốp, V.A. Siđlôpxki về các hệ chức năng. Trong mỗi chương, ở mức độ này hay mức độ khác đều phản ánh các phương pháp nghiên cứu chức năng đã đưa ra.

Để dễ tiếp thu các hình vẽ và các bảng, ở phần mở đầu của “Atlas sinh lý học ” có bảng kê các ký hiệu qui ước và các danh từ, thuật ngữ sinh lý học viết tắt, cũng như các hình ảnh chuẩn các bộ phận và các cơ quan thường gặp lại trong các chương khác nhau của cuốn sách.

Sách được in rất đẹp, trên nền giấy trắng láng, bìa cứng, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn.

THÔNG TIN

Atlas Sinh Lý Học [Sách dịch]

Tác giả : Corobcop, Tsesnocova

Nơi Xuất Bản  : Nxb Y học

Dịch giả: PGS. TS Lê Văn Tề

Ngày xuất bản: 2013.

Số trang  : 354

Thể loại: Sách Scan

 

Định dạng Ebook: PDF – 24 MB – 354 TRANG – sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0