You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Rang&Dale Giáo trình Dược lý học 8/e

Trong hơn 25 năm kể từ khi xuất bản ấn bản đầu tiên, Rang&Dales Giáo trình Dược lý học đã cung cấp nền tảng cơ bản và thông tin lâm sàng cần thiết cho các sinh viên y khoa và các chuyên gia y tế hành nghề trên toàn thế giới. Các tác giả đã nỗ lực hết sức để chuyển tải những kiến thức dược lý trong một phong cách súc tích, dễ hiểu, có thẩm quyền, bao quát toàn diện các loại thuốc được sử dụng trên lâm sàng.


+ Có được kiến thức về dược lý học từ các chuyên gia quốc tế hàng đầu

+ Bao quát tất cả các khía cạnh liên quan của dược lý học từ cơ sở phân tử của các receptors và tác động của thuốc, các nhóm thuốc chính, dược động học và dược lực học, chỉ định lâm sàng và các chống chỉ định, tác dụng phụ thường gặp, quá liều…

+ TÌm kiếm thông tin quan trọng một cách dễ dàng và nhanh chóng với bố cục màu sắc được mã hóa, các hộp lâm sàng, các điểm chính, các hình ảnh minh họa đầy màu sắc trong từng nội dung từ đầu đến cuối sách.

+ Cập nhật các kiến thức mới, bao gồm các nghiên cứu và thử nghiệm thuốc trên lâm sàng

+ Bổ sung hơn 500 hình ảnh trực tuyến, các câu hỏi nhiều lựa chọn để giúp tự ôn tập

Xây dựng hiểu biết vững chắc về Dược lý học với cuốn giáo trình toàn diện nhưng dễ hiểu và cập nhật của Rang & Dale!


TÓM TẮT

Rang & Dale’s Pharmacology, 8e 8th Edition

by James M. Ritter DPhil FRCP FBPharmacolS FMedSci (Author), Rod J. Flower PhD DSc FBPharmacolS FMedSci FRS (Author), Graeme Henderson BSc PhD FBPharmacolS FSB (Author), Humphrey P. Rang MB BS MA DPhil Hon FBPharmacolS FMedSci FRS (Author)

List Price: $77.99

Paperback: 776 pages

Publisher: Churchill Livingstone; 8 edition (March 18, 2015)

Language: English

ISBN-10: 0702053627

ISBN-13: 978-0702053627

Product Dimensions: 1.2 x 8.5 x 10.8 inches

Shipping Weight: 3.9 pounds

TẢI SÁCH

PDF – 776 TRANG – 50 MB

Tải sách chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký

https://www.fshare.vn/file/8QP469F69GCZ

NHẬN XÉT

error: