You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Quality in Healthcare

1 2 10 / 16 Bài
Trường Đại học Y Dược HCM – Tài liệu khóa học Quản lý chất lượng Bệnh viện 2019 [PDF]

Trường Đại học Y Dược HCM – Tài liệu khóa học Quản lý chất lượng Bệnh viện 2019 [PDF]

Giới thiệu khóa học Quản lý chất lượng Bệnh viện Quản trị chất lượng bệnh viện hiện nay là một vấn đề hết sức nóng hổi. Nhiều sự cố y khoa đã và đang xảy ra yêu cầu bệnh viện phải có hệ thống quản trị chất lượng tốt và nhân viên y tế tuân thủ thực hiện đúng theo những yêu cầu đó. Vì vậy mà nhu cầu bổ sung kiến thức về chấ [...]
Mclaughlin & Kaluzny Cải tiến chất lượng liên tục trong chăm sóc sức khỏe [Phiên bản 5]

Mclaughlin & Kaluzny Cải tiến chất lượng liên tục trong chăm sóc sức khỏe [Phiên bản 5]

Thông qua quan điểm liên ngành độc đáo về chất lượng và an toàn chăm sóc sức khỏe, McLaughlin & Kaluzny, Cải tiến chất lượng liên tục trong Chăm sóc sức khỏe, Phiên bản thứ năm bao gồm các chủ đề về quản lý hoạt động, hành vi tổ chức và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Với sự tập trung rộng rãi vào cả triết lý và qu [...]
Sổ tay chăm sóc gián tiếp dành cho Vai trò điều dưỡng nâng cao: Vượt ra khỏi buồng bệnh

Sổ tay chăm sóc gián tiếp dành cho Vai trò điều dưỡng nâng cao: Vượt ra khỏi buồng bệnh

Indirect Care Handbook for Advanced Nursing Roles: Beyond the Bedside provides advanced practice nurses, managers, and administrators, with the resources needed to address the challenges of working in today's complex healthcare system. This 'how-to guide' provides practical tools, coaching, narrative content and strategies [...]
Áp dụng PROPEL trong cải tiến chất lượng: 6 bước để cải tiến chăm sóc BN, sự tham gia của nhân viên và những điểm mấu chốt

Áp dụng PROPEL trong cải tiến chất lượng: 6 bước để cải tiến chăm sóc BN, sự tham gia của nhân viên và những điểm mấu chốt

You got into healthcare because you wanted to help people, but quickly discovered providing high-quality care is challenging. Seemingly impossible demands are placed on you and your team. Some coworkers are constantly complaining; others are in their silos doing only what they must to get through the long days. Collaborati [...]
Vạn vật kết nối IoT và Các hệ thống chăm sóc y tế cá nhân hóa

Vạn vật kết nối IoT và Các hệ thống chăm sóc y tế cá nhân hóa

This book highlights the issues and challenges in personalised healthcare systems. The individual chapters address different aspects of such systems, including the novel Internet of Things (IoT) system architectures in healthcare and emerging e-health based IoT applications. Moreover, the book investigates the impac [...]
Quản lý Nhân tài trong lĩnh vực y tế: Xem cách các Tổ chức CSSK hàng đầu thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài!

Quản lý Nhân tài trong lĩnh vực y tế: Xem cách các Tổ chức CSSK hàng đầu thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài!

"Providing a global perspective on the increasingly important concept of talent management in the health sector, this significant new text brings together evidence and research findings to suggest how healthcare organisations can attract and retain talent. The demand for healthcare in many countries often exceeds the suppl [...]
Nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc y tế trong Nhi khoa: Hướng dẫn Phòng ngừa và Quản lý, 2019

Nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc y tế trong Nhi khoa: Hướng dẫn Phòng ngừa và Quản lý, 2019

With advances in technology and medical science, children with previously untreatable and often fatal conditions, such as congenital heart disease, extreme prematurity and pediatric malignancy, are living longer. While this is a tremendous achievement, pediatric providers are now more commonly facing challenges in these me [...]
Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện 5e

Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện 5e

The latest 5th edition of A Guide to Infection Control in the Hospital is now available. This handy pocket-sized manual contains 60 chapters that explain key principles and guidelines for reducing the rate of nosocomial infections and practical measures intended to improve quality of care, minimize risk, save lives, and re [...]
Hiểu về An toàn người bệnh 3e

Hiểu về An toàn người bệnh 3e

Now revised and updated―the landmark patient safety primer written by the world’s leading authorities. Medical errors are the unfortunate byproduct of an increasingly complex healthcare system. Now more than ever, keeping patients safe takes well-trained caregivers, relevant insights from a range of industries, addi [...]
[PDF] Các lỗi thường gặp trong thực hành lâm sàng

[PDF] Các lỗi thường gặp trong thực hành lâm sàng

Lời giới thiệu Đã là con người, không ai có thể không mắc sai lầm. Bạn cần học sai lầm từ mình cũng như từ sai lầm của người khác, đó là người khôn ngoan, người lặp lại những sai lầm thường bị coi là một kẻ ngốc. Các ngành khác, sinh viên có thể mắc sai lầm và rút kinh nghiệm. Nhưng sai lầm trong y học lại khác vì chúng [...]
1 2 10 / 16 Bài
error: