You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Protocols ICU, Phương pháp tiếp cận từng bước

Cuốn sách mô tả cách quản lý từng bước các cấp cứu lâm sàng được nhìn thấy mỗi ngày trong các đơn vị chăm sóc chuyên sâu (ICUs). Với các hướng dẫn thực tế, các bác sĩ có thể tra cứu trong giờ làm việc của họ, hoặc trong khi rảnh rỗi để cập nhật kiến thức. 

Mục tiêu độc giả là các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu và ICU, các chuyên gia chăm sóc hồi sức, và các bác sĩ Nội trú tham gia vào việc chăm sóc bệnh nhân nhập viện tại chỗ trong ICU. Cuốn sổ tay này bao gồm một loạt các chuyên khoa như Tim mạch, Phổi, Tiêu hóa, Thần kinh, Thận học, Chấn thương, và Chống độc. Chuyên khảo này cung cấp hướng dẫn điều trị ngay tại điểm chăm sóc và sẽ giúp các bác sĩ nhanh chóng tìm hiểu các bước quản lý một cách có phương pháp.

+ 101 chương
+ Thảo luận định hướng lâm sàng 
+ Quản lý theo từng bước
+ Dễ đọc với sơ đồ và bảng
+ Phụ lục bao gồm định lượng thuốc, các Công thức và Bảng chuyển đổi quan trọng trong ICU 
+ Quy trình ICU với Minh họa
+ Chương trình học ICU cho học viên
+ Chú thích tham khảo mới nhất
+ Websites hữu ích

TRÍCH DẪN
ICU Protocols: A stepwise approach
Rajesh Chawla, Subhash Todi
List Price: $209.00
Hardcover: 450 pages
Publisher: Springer; 2012 edition (October 11, 2012)
Language: English
ISBN-10: 8132205340
ISBN-13: 978-8132205340
Product Dimensions: 1.7 x 6.3 x 9.2 inches
Shipping Weight: 3.6 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 9 MB – 450 TRANG
Tải sách chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

http://www.fshare.vn/file/8Q48QSRPWJ/

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: