You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Chẩn đoán Hình ảnh nhập môn 6e [2019]

Widely known as THE survival guide for radiology residents, fellows, and junior faculty, the “purple book” provides comprehensive, up-to-date coverage of diagnostic imaging in an easy-to-read, bulleted format. Focusing on the core information you need for learning and practice, this portable resource combines the full range of diagnostic imaging applications with the latest imaging modalities, making it the perfect clinical companion and review tool.  


Table of contents : 
Chest imaging —
Cardiac imaging —
Gastrointestinal imaging —
Genitourinary imaging —
Musculoskeletal imaging —
Neurologic imaging —
Head and neck imaging —
Vascular imaging —
Breast imaging —
Obstetric imaging —
Pediatric imaging —
Nuclear imaging —
Contrast agents —
Imaging physics.

BOOK DETAILS____
Title: Primer of diagnostic imaging 6th edition
Author(s): Mukesh G. Harisinghani, John W. Chen, Ralph Weissleder
Series: Radiology and Imaging
Publisher: Elsevier
Year: 2019 Edition: Sixth edition.
Language: English Pages: 808
ISBN:9780323377508, 0323377505
Size:19 MB Extension:pdf

Tải sách: Định dạng EPUB – 808 trang – 19 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: