You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Thực hành Quản lý và Lãnh đạo dành cho các Bác sĩ, 2e

Cuốn sách ngắn gọn, thiết thực này sẽ giúp mọi nhà quản lý y tế tồn tại và phát triển trong thế giới chăm sóc sức khỏe ngày càng thách thức. Nó cung cấp một giới thiệu thực tế về kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và hành vi cần thiết để thành công trong một môi trường chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Tập trung vào các vấn đề và thách thức chung, các tác giả kiểm tra các cấu trúc và chiến lược tổ chức để xây dựng mối quan hệ sản xuất, thiết lập mục tiêu và bảo trì chất lượng.

Phiên bản này cập nhật mọi chương, trong khi ba chương mới tập trung vào việc khuyến khích đổi mới, cách lãnh đạo và quản lý trong hoàn cảnh khó khăn và những phát triển lớn trong việc chuyên nghiệp hóa quản lý và lãnh đạo y tế.

CHI TIẾT SÁCH____
Practical Management and Leadership for Doctors: Second Edition
2nd Edition
John Wattis, Stephen Curran, Elizabeth Cotton
CRC Press
Published September 14, 2018
Reference – 188 Pages – 7 B/W Illustrations
ISBN 9781138497962 – CAT# K350715

Tải sách: Định dạng PDF, 188 trang, 245 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: