Trang chủSổ tay lâm sàngNghiên cứu Y Sinh

Phương pháp tính cỡ mẫu cho các thử nghiệm lâm sàng, Phiên bản thứ 2, 2023

McGraw-Hill Hướng dẫn viết bài báo khoa học bỏ túi
Sổ tay Toàn cầu về Nghiên cứu Nâng cao Sức khỏe. Tập 1, ấn bản 2022
Phân tích hiệu quả các thử nghiệm lâm sàng trong kỷ nguyên máy học, 2020
Giới thiệu về các thử nghiệm lâm sàng, ấn bản 2023
Sổ tay Thống kê Y tế Oxford, ấn bản thứ 2, 2020

Kích thước mẫu cho các thử nghiệm lâm sàng, Phiên bản thứ hai, là một cuốn sách thực tế hỗ trợ các nhà nghiên cứu ước tính kích thước mẫu cho các thử nghiệm lâm sàng. Xuyên suốt cuốn sách, có các ví dụ chi tiết được làm việc để minh họa cách thực hiện cả các phép tính và cách trình bày chúng với đồng nghiệp hoặc trong các giao thức. Cuốn sách cũng nhấn mạnh một số cạm bẫy trong tính toán cũng như các bước chính dẫn đến phép tính cỡ mẫu cuối cùng.
Cuốn sách chủ yếu dành cho các nhà nghiên cứu và những người thực hành các thử nghiệm lâm sàng và thống kê sinh học và có thể được sử dụng để giảng dạy một khóa học về tính toán cỡ mẫu. Tầm quan trọng của việc tính toán cỡ mẫu khi thiết kế một thử nghiệm lâm sàng được nhấn mạnh trong cuốn sách. Nó cho phép người đọc nhanh chóng tìm thấy một công thức cỡ mẫu phù hợp, với một ví dụ đã làm việc liên quan, được bổ sung bởi các bảng để hỗ trợ tính toán.
Steven A. Julious là giáo sư thống kê y tế tại Đại học Sheffield và có hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng. Lĩnh vực nghiên cứu của ông, trong cả môi trường học thuật và dược phẩm, bao gồm thử nghiệm lâm sàng, thiết kế thử nghiệm lâm sàng và phát triển các phương pháp mới liên quan đến thử nghiệm lâm sàng.

TRÍCH DẪN_
Sample Sizes for Clinical Trials
Steven A. Julious
Categories:
Reference – Other Reference By Subject
Year:
2023
Edition:
2nd
Publisher:
CRC
Language:
English
Pages:
421
ISBN 10:
1138587893
ISBN 13:
9781138587892

Tải xuống eBook: Định dạng PDF, 10.26 MB, 421 Trang – Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM