Phương pháp Giảng dạy trong các Điều kiện Lâm sàng

Phương pháp Giảng dạy trong các Điều kiện Lâm sàng
Hình ảnh Cộng hưởng từ trong Đột Qụy
Bradley, Thần kinh học trong Thực hành Lâm sàng 6e, Toàn tập
Hình ảnh học Tim trong Điện Sinh lý học
Graff, Giáo trình Phân tích Nước tiểu và dịch cơ thể 2e

Phương pháp giảng dạy trong các điều kiện lâm sàng là một hướng dẫn thực tế để hỗ trợ cho tất cả các bác sĩ muốn phát triển các kỹ năng của họ trong việc giảng lâm sàng và giám sát học viên.

Sách cung cấp các chiến lược tức thời để nhấn mạnh các vấn đề thường gặp như đưa ra các phản hồi biện chứng một cách có hiệu quả và giảng cho một nhóm các đối tượng thuộc nhiều trình độ đào tạo khác nhau. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về các thử thách đặc biệt trong việc giảng dạy trong môi trường lâm sàng bao gồm nhu cầu quản lý việc giảng dạy với giám sát dịch vụ, để khích lệ bệnh nhân, các sinh viên giàu nghị lực, và đánh giá sự cân bằng của việc hỗ trợ và tính độc lập thích hợp cho mỗi học viên.

Phương pháp giảng dạy trong hoàn cảnh lâm sàng là một tham khảo vô giá cho tất cả các bác sĩ kiêm nhiệm giảng viên có liên quan đến việc giảng dạy và đào tạo ở bất cứ giai đoạn sự nghiệp nào. Nó cũng hữu ích và dễ tiếp cận cho các bạn sinh viên Y khoa, những người ngày càng cần phải được quan tâm và phát triển các kỹ năng giảng dạy của riêng họ như một phần của sự tiến triển nghề nghiệp.

THÔNG TIN

How to Teach in Clinical Settings
Mary Seabrook
List Price: $39.95
Paperback: 136 pages
Publisher: Wiley; 1 edition (February 3, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1118620933
ISBN-13: 978-1118620939
Product Dimensions: 8.3 x 5.4 x 0.3 inches
Shipping Weight: 5.6 ounces

 

Định dạng Ebook: PDF – 136 TRANG – 2 MB – sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0