Phẫu thuật tim, An toàn và Những cạm bẫy về Kỹ thuật 4e

Cuốn sách này là một hướng dẫn thực tế với rất nhiều minh họa các quy trình trong phẫu thuật tim. Các chương bao gồm các bệnh tim mắc phải và bẩm sinh và bao gồm giải phẫu phẫu thuật, bộc lộ phẫu thuật, và chi tiết từng bước quy trình phẫu thuật tim. 

Các tác giả chỉ ra những cạm bẫy với một dấu hiệu nguy hiểm và các điểm cờ cần quan tâm đặc biệt với “NB” (Nota Bene trong tiếng La tinh).
Phiên bản này có sự đóng góp mới từ bác sĩ Abbas Ardehali, FACS, Giám đốc trung tâm UCLA, tim phổi, và chương trình cấy ghép phổi.
Điểm nhấn trong ấn bản mới này bao gồm một chương mới về cấy ghép tim, cũng như các thông tin cập nhật về phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và phẫu thuật mạch máu và nội mạch.

TÓM TẮT
Cardiac Surgery: Safeguards and Pitfalls in Operative Technique
Siavosh Khonsari, Colleen Flint Sintek
Hardcover: 448 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Fourth edition (November 27, 2007)
Language: English
ISBN-10: 0781769507
ISBN-13: 978-0781769501

TẢI SÁCH
PDF – 8 MB – 448 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/RXE4MU4HTX/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1
error: