You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Phẫu thuật thần kinh bằng công nghệ Dao Gamma

Gamma Knife Neurosurgery

Ngày nay, hơn 500.000 bệnh nhân được điều trị trên toàn thế giới trong 250 trung tâm Gamma Knife tại 37 quốc gia, mỗi một trong những quốc gia này điều trị khoảng 150 đến 700 bệnh nhân mỗi năm. 
Cuốn sách này là hướng dẫn và giáo trình tham khảo cho những người tham gia trong thực hành Gamma Knife bao gồm các nền tảng lý thuyết, các khía cạnh thực tế của điều trị, khía cạnh xã hội của phương pháp và thông tin cần thiết không chỉ cho người dùng mà còn đối với những người tham khảo về Gamma Knife. 
Nó cũng bao gồm một số khía cạnh của bệnh viện và quản lý xã hội cần thiết để sử dụng tối ưu công nghệ này, đánh giá hiệu quả của internet về hành nghề chuyên khoa y tế. 
Nó cũng trình bày loại dao Gamma hoàn toàn mới (Perfexion), một công nghệ mới mở rộng phạm vi của dao Gamma và sẽ trở thành một trong các tiêu chuẩn điều trị cho tương lai.

Về tác giả cuốn sách
Jeremy C. Ganz, sinh năm 1943 tại Vương quốc Anh, ông là một bác sĩ đã từng tốt nghiệp Đại học Cambridge. Ông chuyển đến Na Uy vào năm 1976 và đã trở thành một nhà giải phẫu thần kinh ở Bergen từ năm 1979. Ông trở thành giám đốc của trung tâm Gamma Knife thứ 5 của thế giới vào năm 1988. Từ năm 1993, ông dạy phẫu xạ thần kinh bằng dao Gamma cho những nhân viên mới tại hơn 75 trung tâm vòng quanh thế giới. Ông đã xây dựng một Trung tâm dao Gamma tại Cairo giữa năm 2001 và 2007 sau đó trở về đội Bergen Gamma Knife.

TÓM TẮT
Gamma Knife Neurosurgery
Jeremy C. Ganz
Hardcover: 422 pages
Publisher: Springer; 1st Edition (December 1, 2010)
Language: English
ISBN-10: 3709103428
ISBN-13: 978-3709103425

TẢI SÁCH
PDF – 5 MB – 422 TRANG
Tải xuống dành cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: