You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[PDF] Atlas giải phẫu ngoại khoa (SÁCH DỊCH)

Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách Atlas of Surgical Anatomy Masquelet được nhóm dịch thuật sinh viên CLB Ngoại khoa Đại học Y dược Hải Phòng thực hiện trong thời gian hè năm học 2017 – 2018, nhằm khích lệ tinh thần dịch thuật và học tập của thành viên CLB, đồng thời tạo một nguồn tài liệu tham khảo Y khoa cơ bản cho sinh viên trong và ngoài trường.

Cuốn Atlas này không thể sánh bằng các cuốn Atlas giải phẫu kinh điển và giải phẫu ngoại khoa chuyên sâu của Netter, tuy nhiên nội dung chứa đựng những kiến thức nền tảng có bước đầu liên hệ lâm sàng, thích hợp cho đối tượng sinh viên mới tiếp cận lâm sàng và muốn có cái nhìn trực quan và dễ nhớ khi được thực chứng phẫu trường Ngoại khoa.

Hy vọng cuốn sách sẽ nhận được sự ủng hộ và đón nhận rộng rãi của mọi độc giả. Trong ấn phẩm này, đội dịch đã cố gắng chỉnh sửa và hoàn thiện cuốn sách nhằm mang đến cho độc giả một sản phẩm giá trị, chính xác và chính thống nhất, tuy nhiên không thể tránh khỏi các thiếu xót không mong muốn.

CHI TIẾT SÁCH___
Atlas of Surgical Anatomy
by Alain C. Masquelet (Author)
List Price: $320.00
Hardcover: 260 pages
Publisher: CRC Press (August 3, 2005)
Language: English
ISBN-10: 9781841844053
ISBN-13: 978-1841844053
ASIN: 1841844055
Product Dimensions: 8.5 x 0.8 x 11.2 inches
Shipping Weight: 2.5 pounds

Tải sách: PDF – 260 trang – 16 MB – GoogleDrive

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: