You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Oxford Sổ tay Lâm sàng Tâm thần học 3e

 

Được cập nhật toàn diện trong phiên bản mới, Oxford Sổ tay Tâm thần học lâm sàng 3e cung cấp thông tin mới nhất liên quan lâm sàng dành cho các bác sĩ. Sử dụng định dạng súc tích, cách bố cục đầy màu sắc và lôi cuốn, cuốn sách cung cấp lời khuyên chi tiết trong việc ra quyết định lâm sàng sau khi chẩn đoán. Cuốn sổ tay này là người bạn đồng hành không thể thay thế dành cho bất kỳ bác sĩ nào đang làm việc trong môi trường lâm sàng tâm thần.

Sách bao quát tất cả các bệnh lý tâm thần cũng như các chuyên khoa sâu của tâm thần, cung cấp hướng dẫn thực tế và toàn diện và có chiều sâu trong việc khám, đánh giá tâm thần, bệnh lý học tâm thần, thực hành dựa trên chứng cớ, các vấn đề trị liệu, và tâm thần học liên văn hóa. Sách được sắp xếp theo bảng chứ cái phân loại bệnh của ICD-10 và DSM-IV cung cấp chỉ mục mã bệnh để truy cập nhanh.


Sách phản ánh những thay đổi chính gần đây trong việc đào tạo và hỏi thi chuyên khoa tâm thần, cũng như thông tin về các loại thuốc hướng tâm thần mới nhất.

Được hiệu đính bởi các bác sĩ nhiều kinh nghiệm, và các học viên chuyên khoa, cuốn sổ tay này không chỉ cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia tâm thần học, mà nó cũng trực tiếp hướng tới các học viên tâm thần. Dành cho phiên bản thứ 3, thông tin mới bao gồm hướng dẫn về ADHD ở người lớn, thông tin về các loại thuốc mới, chẳng hạn như GBL, GHB, Mephodrone, và ra quyết định lâm sàng trong môi trường nhà tù. 

Với sự bao quát có chiều sâu, và cũng rất súc tích, thực tế, đây là cuốn sách bắt buộc-phải-có dành cho tất cả các bác sĩ hay học viên đang làm việc trong lĩnh vực tâm thần ở mọi hoàn cảnh thực tế.


TRÍCH DẪN____

Oxford Handbook of Psychiatry 3rd edtion
by David Semple, Roger Smyth
Flexibound: 1088 pages
Publisher: OUP Oxford; 3 edition (28 Feb 2016)
Language: English
ISBN-10: 0199693889
ISBN-13: 978-0199693887
Product Dimensions: 10.2 x 18.4 cm

TẢI SÁCH: PDF – 1088 TRANG – 6 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: