You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

O’Grady, Phẫu thuật Sản khoa 2e

Operative Obstetrics 2nd edition

Mười năm kể từ khi ấn bản đầu tiên của Phẫu thuật Sản khoa được xuất bản, chúng ta đã chứng kiến ​​những thay đổi đáng kể trong thực hành sản khoa. 
Hiện nay tỷ lệ mổ đẻ vẫn tiếp tục gia tăng, và việc sử dụng phẫu thuật ít xâm lấn đã nhanh chóng trở nên phổ biến. Thay đổi xã hội ảnh hưởng đến thực hành cũng đã đạt được một tỷ lệ đáng kể, thúc đẩy tái thẩm định sự phù hợp của một số loại phẫu thuật trong thời kỳ mang thai.

Phiên bản này được cập nhật đầy đủ bao gồm các chương về sinh mổ, chấn thương khi sinh, thai ngoài tử cung, và các biến chứng phẫu thuật phổ biến. 
Nó cũng thảo luận các quy trình phẫu thuật mới được thực hiện bởi những người không có chuyên môn bác sĩ và cập nhật chữa trị của phẫu thuật thai nhi. 
Văn bản này cũng xem xét các đối tượng phức tạp và gây tranh cãi như suy cổ tử cung, chấm dứt thai kỳ, công cụ can thiệp khi đẻ, và đẻ khó ngôi vai. 
Mỗi trong bốn phần bao gồm một phân tích chuyên sâu các vấn đề đạo đức và pháp lý quan trọng làm nền tảng của việc thực hành cho các khu vực trong câu hỏi. Một phụ lục mở rộng xem xét các khái niệm pháp lý thích hợp với các học viên trong lĩnh vực sản khoa.

TÓM TẮT
Operative Obstetrics 2nd edition
John Patrick O’Grady, Martin L. Gimovsky, Lucy A. Bayer-Zwirello, Kevin Giordano
List Price: $222
Hardcover: 936 pages
Publisher: Cambridge University Press; 
2 edition (August 4, 2008)
Language: English
ISBN-10: 0521862485
ASIN: B007MXUSQ4

TẢI SÁCH
PDF – 936 TRANG – 12 MB
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ ẨN.

Vui lòng chia sẻ để mở khóa (Bấm nút Tweet)

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: