You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Nursing Books

1 2 3 10 / 21 Bài
Giáo Trình Điều Dưỡng Bệnh Truyền Nhiễm

Giáo Trình Điều Dưỡng Bệnh Truyền Nhiễm

Giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm do tập thể giáo viền bộ môn Y tế cộng đồng biên soạn bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình khung, chương trình giáo dục ngành Điều dưỡng. Giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm có cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực truyền nhiễm, có đổi mới phương pháp bi [...]
Sổ tay chăm sóc gián tiếp dành cho Vai trò điều dưỡng nâng cao: Vượt ra khỏi buồng bệnh

Sổ tay chăm sóc gián tiếp dành cho Vai trò điều dưỡng nâng cao: Vượt ra khỏi buồng bệnh

Indirect Care Handbook for Advanced Nursing Roles: Beyond the Bedside provides advanced practice nurses, managers, and administrators, with the resources needed to address the challenges of working in today's complex healthcare system. This 'how-to guide' provides practical tools, coaching, narrative content and strategies [...]
Dược Lý Học dùng cho Cử nhân điều dưỡng – Bộ Y Tế

Dược Lý Học dùng cho Cử nhân điều dưỡng – Bộ Y Tế

Dược lý học là môn học cho sinh viên năm thứ 3 của các trường Đại học Y sau khi đã học các môn Y học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Sinh hoá, Vi sinh, Triệu chứng học. Đối với sinh viên khoa Điều dưỡng, sau khi tốt nghiệp do không trực tiếp tham gia điều trị, không kê đơn thuốc cho nên mục tiêu của Dược lý học là cun [...]
Điều dưỡng Nội Tập 1 + Tập 2 – Bộ Y Tế

Điều dưỡng Nội Tập 1 + Tập 2 – Bộ Y Tế

Sách Điều dưỡng nội tập 1 đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy ưhọc của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy – học chính thức của ngành Y tế. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật. Cuốn sách điều dưỡng Nội tập 1 bao gồm các bài [...]
Điều Dưỡng Ngoại Tập 1 + Tập 2 – Bộ Y Tế

Điều Dưỡng Ngoại Tập 1 + Tập 2 – Bộ Y Tế

Y học là một lĩnh vực không ngừng biến đổi, trong đó ngoại khoa cũng không phải là một ngoại lệ. Trong gần hai thập niên vừa qua, thế giới đã chứng kiến sự biến đổi sâu sắc trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh tật. Sự biến đổi này đã kéo theo một loạt điều chỉnh về quan điểm điều trị và chăm sóc, trong đó có thay đổi [...]
Brunner & Suddarth Giáo trình Điều dưỡng Nội – Ngoại khoa 14e, Toàn tập

Brunner & Suddarth Giáo trình Điều dưỡng Nội – Ngoại khoa 14e, Toàn tập

Highly readable and rich with engaging case studies and learning tools, Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing, 14th Edition delivers the complete nursing foundation students need in a format designed for the way they like to learn. This approachable text is accompanied by callouts, questions, and vi [...]
Saunders Sổ tay Thông tin thuốc dành cho điều dưỡng 2019 – Robert J Kizior

Saunders Sổ tay Thông tin thuốc dành cho điều dưỡng 2019 – Robert J Kizior

With essential information on more than 1,000 generic and 4,000 trade name drugs, Saunders Nursing Drug Handbook 2019 is the go-to guide for students and nurses alike. The 2019 edition is organized alphabetically by generic drug name for quick and easy access and includes over 270 updates to Black Box Alerts. This [...]
AACN Điều dưỡng Hồi sức căn bản 3e

AACN Điều dưỡng Hồi sức căn bản 3e

Concise yet thorough guidance on how to safely and competently care for adult, critically ill patients and their families. Endorsed by the American Association of Critical-Care Nurses (AACN) and written by top clinical experts in critical care nursing, this textbook covers all the must-know details on the care of ad [...]
Tiếng anh đàm thoại dành cho y tá

Tiếng anh đàm thoại dành cho y tá

Hiện nay người nước ngoài sang sinh sống tại Việt Nam rất đông. Nhữ ng vấn đề về sức khỏe cũng cần được chú ý hơn: Cuốn sách Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Y Tá rất cần thiết cho những ai đang và đã làm trong bệnh viện. Sách bao gồm 26 bài học: Bài 1: Giới thiệu giải thích sơ lược với bệnh nhân nhập viện Bài 2: S [...]
McEwen Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e

McEwen Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e

Được thiết kế cho các khóa học cốt lõi được giảng dạy trong tất cả các chương trình điều dưỡng đại học, văn bản này là giáo trình hàng đầu về lý thuyết điều dưỡng hiện đại, súc tích sẵn có trên thị trường. Nó trình bày quan điểm lịch sử về sự phát triển của lý thuyết điều dưỡng, đánh giá các khái niệm và lý thuyết phát t [...]
1 2 3 10 / 21 Bài
error: