Ngân hàng Máu hiện đại Và Thực hành Truyền máu 5e

[ABC Series] Đại cương về Huyết học lâm sàng, Phiên bản 4
Rodak Huyết học Lâm sàng: Nguyên tắc và Ứng ụng 5e
Lý thuyết và Các Quy trình Huyết học Lâm sàng 5e
Williams Cẩm nang Huyết học lâm sàng 9/e
Wintrobe Huyết học lâm sàng Phiên bản 14

Với sự sửa đổi và cập nhật triệt để, phiên bản thứ 6 của giáo trình phổ biến này tiếp tục thiết lập các tiêu chuẩn cho việc phát triển một sự hiểu biết toàn diện về ngân hàng máu hiện đại và thực hành truyền máu định kỳ.


Xây dựng từ đánh giá của các ngành khoa học cơ bản cho đến cách thức và lý do của việc thực hành lâm sàng, văn bản này là hướng dẫn lý tưởng để thực hành miễn dịch huyết học và truyền máu.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ các nguyên lý và khái niệm đằng sau những quy trình kỹ thuật, nó sẽ là một giáo trình lý tưởng cho các bạn sinh viên, bác sĩ nội trú hay nhân viên ngân hàng máu, trong đó các khía cạnh kiểm soát chất lượng và đạo đức được tiếp cận theo một phương pháp chính xác và rõ ràng.


THÔNG TIN

Modern Blood Banking & Transfusion Practices

Denise Harmening

Price : $77.20

Hardcover: 608 pages

Publisher: F.A. Davis Company; 

6 edition (July 10, 2016)

Language: English

ISBN-10: 0803626827

ISBN-13: 978-0803626829

Product Dimensions: 8.8 x 1.2 x 10.9 inches

Shipping Weight: 3.7 pounds

 

Định dạng Ebook: PDF – 608 TRANG – 16 MB- sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0