You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Netter Atlas/Giáo trình minh họa Tim mạch, Ấn bản thứ 2

Atlas/Giáo trình minh họa Tim mạch học của Netter, Ấn bản thứ 2, được biên soạn bởi Marschall S. Runge, Cam Patterson và George Stouffer, sử dụng tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ, bác sĩ Netter trực quan phong phú để cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về giải phẫu tim mạch, sinh lý bệnh, chẩn đoán và quản lý.
Bạn sẽ nhanh chóng truy cập các giới thiệu đầy đủ về các vấn đề phổ biến về tim mạch, bao gồm các tài liệu tham khảo có chú thích của các bài viết, hướng dẫn quan trọng nhất và bằng chứng có sẵn. Frank Netter – không cần giới thiệu thì bạn hay bất cứ ai trong ngành Y đều biết.
Xem xét hiệu quả các chi tiết chính về giải phẫu, sinh lý bệnh và trình bày lâm sàng với tác phẩm nghệ thuật chi tiết, rõ ràng của Frank H. Netter, MD và các họa sĩ minh họa khác làm việc theo truyền thống Netter.
Áp dụng lời khuyên lâm sàng đáng tin cậy từ Marschall S. Runge, MD, Tiến sĩ, Cam Patterson, MD và George Stouffer, MD và sử dụng các thuật toán chẩn đoán và điều trị và phác đồ lâm sàng được phát triển bởi nhiều người đóng góp nổi tiếng thế giới.
Sử dụng các tài liệu tham khảo có chú thích đến các tài nguyên quan trọng nhất và các nghiên cứu dựa trên bằng chứng.
Lợi ích từ việc mở rộng phạm vi hình ảnh tim mạch bao gồm siêu âm tim, test căng thẳng và hình ảnh hạt nhân, và CT và MRI.
Có được một cái nhìn tổng quan súc tích và trực quan về các điều kiện phổ biến trong tim mạch

CHI TIẾT SÁCH____
Netter’s Cardiology, 2nd Edition
Marschall S. Runge, George A. Stouffer, Cam Patterson
Categories: Medicine\Cardiology
Year: 2015
Edition: 2
Language: english
Pages: 667
ISBN 10: 1437706371 ISBN 13: 9781437706376
Series: Netter Clinical Science
File: PDF, 41.47 MB

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 667 trang, 42 MB – DirecLink

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: